PANDUAN PEMILIHAN MTM | FIFTH COLLEGE
» PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ » PANDUAN PEMILIHAN MTM

PANDUAN PEMILIHAN MTM

Pemilihan MTM adalah berdasarkan  panduan seperti berikut :

  1. Calon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu sesi pengajian.
  2. Calon pernah menyertai mana-mana kursus/aktiviti yang dianjurkan oleh pihak pengurusan kolej atau universiti.
  3. Calon mempunyai sekurang-kurangnya CGPAS 2.75 ke atas kecuali pelajar perubatan dan kes-kes tertentu CGPA 2.5 dan juga tertakluk kepada budi bicara pengetua.
  4. Calon tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib.
  5. Calon tidak terikat dengan latihan industri kecuali Pelajar Perubatan.
  6. Pemilihan dan kelulusan dibuat oleh pihak pengruusan Kolej.
  7. Kriteria pemilihan setiap jawatan dalam MTM akan ditentukan berdasarkan penilaian yang dibuat oleh felo dan pihak pengurusan kolej.

Sumber :  Garis Panduan Pemilihan Majlis Tertinggi Mahasiswa (UPM/KK/TAD/GP05)  bertarikh 02.01.2015

Updated:: 14/09/2018

MEDIA SHARING

C1593949465