HOME | FIFTH COLLEGE

Semua pelajar digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti yang telah dirancangkan secara tersusun dan berjadual (kalendar aktiviti) pada setiap semester untuk mendapatkan jumlah merit yang ditetapkan supaya layak untuk terus menginap di kolej pada sesi akan datang. Sila rujuk beberapa jadual dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kolej mahupun universiti.

article
Nostalgia 40 Tahun Kolej Kelima
KOLEJ KELIMA BERUSIA 40 TAHUN PADA 2017
Jelajah Merentas Samudera
Kecemerlangan Holistik Matlamat Siswa
More Articles...
news
APLIKASI WHATSAPP DAN FACEBOOK TARIK PENONTON MOVIE NIGHT K5
Media sosial Facebook dan WhatsApp merupakan medium yang sering digunakan bagi tujuan menyebarkan maklumat berkenaan sesuatu acara atau aktiviti yang dijalankan. Ternyata sambutan yang diterima menggunakan kedua-dua aplikasi ini amat menggalakkan, terutama dikalangan pelajar.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
;
UPM SUCCESS STORIES 2016
;
UPM 2017
;
PUTRA GEMILANG
follow us
C1534875280